Skolens størrelse og beliggenhet

Elevorganisasjonen mener at:

C.2.4

  • Studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram bør kombineres i samme institusjon. Det er uheldig å dele studieretningene opp i avdelinger med større avstander.
  • Skolesammenslåinger som blir gjennomført som innsparingstiltak i fylkeskommunene og kommunene er negativt fordi det slår negativt ut på tilpasset opplæring, elevdemokrati og skolemiljø.
  • Det er uheldig å sentralisere skoletilbudet, og det skal være et bredt linjetilbud ved skoler i fylker med en desentralisert skolestruktur.