Skoleleders rolle i elevdemokratiet

Det er avgjørende at skoleledere legger til rette for et velfungerende elevdemokrati på sin skole.

Elevorganisasjonen mener at:

E.2.4

  • Alle skoleledere skal ha møte med elevrådsstyret minst tre ganger i halvåret.
  • Det skal legges til rette for at enkeltelever skal kunne ta opp forhold ved skolen direkte med skoleleder.