Skoleledere

Elevorganisasjonen mener at:

E.2.2

  • Det bør opprettes en egen utdanning for skoleledere.
  • Rektor er pliktig til å lytte til elevrådet.
  • Rektor må tilsettes på åremål. Dette oppfordrer til rektorer med tiltaksplaner og visjoner for skolen.
  • Rektor skal også ha relevant pedagogisk kunnskap og erfaring.