Skolebøter

Elevorganisasjonen mener at:

E.2.3

  • Hvis skoleledelsen viser manglende vilje til å innføre tiltak mot krenkelse og mobbing skal skoleeier få bot. Pengene fra skolebøter skal øremerkes til forebyggende tiltak mot mobbing.
  • Skoleledelsen ved hver enkelt skole skal stå ansvarlig for elevers trivsel. Derfor skal skolens administrasjon, ved rektor, stå strafferettslig ansvarlig ved mobbesaker der det er manglende vilje og initiativ til å iverksette tiltak.
  • Det skal åpnes for å kunne bøtelegge skoleeiere som ikke iverksetter nødvendige tiltak i mobbe- og konfliktsituasjoner.