Skolebibliotek

Elevorganisasjonen mener at:

C.3.2

  • Det skal være et bibliotek av god standard på alle skoler. Dette kan være drevet av eksterne aktører.
  • Biblioteket skal ha et bredt og oppdatert utvalg av både faglitteratur og skjønnlitteratur tilgjengelig.
  • Skolebibliotekene skal utformes med framtidsrettet utstyr som fremmer kreativ læring.
  • Bøkene bør helst være tilgjengelig i digital versjon, hvis det er mulig.
  • Biblioteket bør ha datamaskiner med internettilgang tilstrekkelig nok for én klasse.
  • Som et minstekrav skal biblioteket være åpent og tilgjengelig for alle skolens elever i løpet av hele skoledagen alle dager.
  • Biblioteket skal ha en ansatt bibliotekar som skal være der i bibliotekets åpningstid.