Selvstendig studiearbeid

Selvstendig studiearbeid skal være en reell læringsmulighet for alle elever.

Elevorganisasjonen mener at:

B.2.4

  • Det skal åpnes for at elever kan ta ut studietimer og studiedager dersom dette vil gi eleven det beste læringsbytte. Det skal ikke føres fravær på slike timer og dager.