Seksualitetsundervisning

Seksuell trakassering er svært utbredt blant ungdom. Hver femte jente har opplevd å bli kalt “hore” eller andre ord med seksuelt innhold. Dette er svært problematisk, fordi seksuell trakassering kan føre til angst, depresjon, negativt kroppsbilde og lav selvtillit. Gutter opplever også verbal seksuell trakassering.

På grunn av en så negativ utvikling innenfor dette området, så bør dette være et tema som er mer på timeplanen. Det er også viktig at lærerne skoleres, og at håndtering av seksuell trakassering, og seksuell trakassering generelt, blir en del av pensum i læreplanen.

Elevorganisasjonen mener at:

  • Opplæringen innen seksuell helse og samliv må utvides med flere timer for å ivareta og forbedre kompetansen til norsk ungdom innen seksuell helse. Makt i seksjoner og individets enerett over egen kropp må inkluderes i undervisningen. Alle sider av seksualundervisningen skal belyses.
  • Lærer- og lektorutdanningen skal inneholde relevant seksualundervisning.
  • Skolen skal ha ansvar for å gi elevene kompetanse på temaene kjønns- og kroppspress, kjønnsidentitet, seksuell legning, seksuell trakassering og voldtekt.
  • Elevene skal få nok kompetanse til å forebygge og beskytte seg i seksuelle risikosituasjoner. Det må være et mål at elever lærer nok om egne og andres grenser slik at disse situasjonene i utgangspunktet ikke oppstår. Seksualundervisningen skal følge elevene gjennom skoleløpet.
  • Det skal opprettes en landsdekkende, flerårig satsing i skolen mot seksuell trakassering.
  • Forbedre seksualundervisningen i skolen.
  • Skolen aktivt arbeider for å øke bevisstheten rundt bruken av skjellsord med fokus på legning og/eller kjønn.