Samisk og kvensk i skolen

Samer er Norge urfolk og kvener er en nasjonalminoritet. Deres kultur og historie burde derfor være noe alle elever i Norge kjenner til. Samtidig må elever med samisk eller kvensk bakgrunn ha sterkere rettigheter til opplæring på deres språk og premisser, også språkløse samiske og kvenske elever. Norske elevers kunnskapsnivå om vårt eget urfolk må løftes.

Elevorganisasjonen mener at:

D.1.3

  • Samisk og kvensk språk og kultur skal ivaretas av læreplaner og undervisning, særlig gjennom praktisk-estetiske fag.
  • Samisk og kvensk historie skal videreformidles gjennom historie- og samfunnsfaget.
  • Det skal tilbys samisk språkopplæring for alle videregående elever i samiske distrikter. Dette skal tilbys uavhengig av kulturell bakgrunn.
  • Retten til undervisning og læremidler på samisk og kvensk for samisk- og kvenskspråklige elever skal ivaretas i hele utdanningsløpet.
  • Språkløse samer og kvener må få tilbud om språkopplæring for å ivareta deres språk og kultur.
  • Samiske og kvenske skoler og språkintuisjoner må opprettholdes og finansieres tilstrekkelig.