Særskilt norskopplæring

Elevorganisasjonen mener at:

B.2.8

  • Flerspråklige og tospråklige elever og elever med lese- og skrivevansker skal kunne ha sidemål på grunnskolen, men senere skal de ha mulighet til å søke fritak i sidemål i videregående opplæring.
  • Særskilt norskopplæring skal i større grad sikres.