Rettighetstjeneste

Elevorganisasjonen mener at:

C.1.13

  • Elever skal ha tilgang på en ekstern rettighetstjeneste som kan bistå med juridisk kompetanse.
  • Tjenesten skal være et lavterskeltilbud som elever kan benytte seg av i alle anliggende saker.
  • Rettighetstjenesten skal ha som formål å oppklare lovverket for elever, og bør være tilgjengelig over telefon og internett.
  • Det skal være anledning for elever å stille spørsmål anonymt.