Trygge rammer rundt vurderingen

Det er flere elever som opplever intens stress rundt vurderinger og mye av dette stammer fra mangel rundt regelverk. Det er enkle tiltak som kan forbedre hverdagen til mange og gjøre vurderingssituasjoner bedre.

Elevorganisasjonen mener at:

B.4.13

  • Alle vurderinger skal ha tilsendt vurderingskriterier minst to uker før.
  •  Elever skal maks ha 3 prøver på en uke.
  • Elever skal ha rett til å ta en vurdering etter oppsatt datoen hvis man har gyldig fravær
  • Alle elever skal ha en prøveplan for semesteret.
  • Elever skal ved hvert semester kunne velge vurderingsform i faget