Rett til å fullføre

I dag ser vi at alt for mange elever faller fra, og alt for mange kommer seg ikke tilbake igjen på skolebenken. Skal man sikre at flere fullfører, må skolen være fleksibel og villig til å gi alle en sjanse, og la de lære i det tempoet de trenger.

Derfor mener Elevorganisasjonen at:

A.1.3

  • Elever skal ha en rett til å fullføre videregående skole med yrkes- eller studiekompetanse