Religion, livssyn og etikk

Elevorganisasjonen mener at:

  • Opplæringen i religion og livssyn skal være i tråd med menneskerettighetene, og følge prinsippene om pluralistisk, objektiv og kritisk formidling.
  • Undervisningen skal ha fokus på den historiske og samfunnskulturelle betydningen av religion og livssyn.
  • Forkynning skal ikke under noen omstendigheter forekomme.
  • Det skal være et større fokus på filosofi, etikk og ideologier. Det skal være jevnt mellom hvor stor grad det undervises i de forskjellige verdensreligionene og forskjellige livssyn.
  • Religionsfaget skal ikke hete KRLE, men RLE.
  • Religionsfaget på videregående skal fjernes og flettes inn i samfunnsfag og historiefaget.