Reklame i skolen

Skolen skal så langt det er mulig være en reklamefri sone. Her er det kunnskap og læring som skal dominere. Elever og lærere skal slippe å konkurrere med kommersielle aktører om oppmerksomhet og fokus. Skolen skal også være med på å skape bevisste holdninger til forbruk og motepress.

Elevorganisasjonen mener at:

C.3.3

  • Lærebøker skal ikke være reklamefinansiert av kommersielle aktører.
  • Undervisningsmateriell som ikke har en pedagogisk funksjon, kan være reklamefinansiert.

Dette er også lovfestet i Opplæringsloven § 9-6 og i Privatskoleloven § 7-1a

  • Opplæringsloven § 9-6
    ”Skoleeieren skal sørge for at elevene ikke blir utsatt for reklame som er egnet til å skape kommersielt press, eller som i stor grad kan påvirke holdninger, atferd og verdier, blant annet på skolens område, i lærebøker og andre læremiddel som blir nyttet i opplæringen. Departementet kan gi nærmere forskrifter.”
  • Privatskoleloven § 7-1a
    ”Skolen skal sørge for at elevene ikke blir utsette for reklame som er egnet til å skape kommersielt press, eller som i stor grad kan påvirke holdninger, atferd og verdier, blant annet på skolens område, i lærebøker og andre læremiddel som blir nyttet i opplæringen. Departementet kan gi nærmere forskrifter.”