Realfag i skolen

Elevorganisasjonen mener at:

D.1.5

  • Det må utredes nye muligheter for økt rekruttering til realfagene.
  • Det skal være mulig å velge fordypning i realfag som et alternativ til fremmedspråk.
  • Yrkesfagelever som ønsker det skal på, lik linje med studiespesialiserende elever, ha mulighet til å velge R-, S-, eller T-matte, samt Fysikk 1 og 2, biologi 1 og 2 og kjemi 1 og 2 som et supplement til opplæringen.
  • 2P-faget må revideres med mål om å bli mer virkelighetsnært og praktisk.