Rangering av skoler

Offentlig rangering av skoler forsterker forskjeller og vil kunne føre til en negativ utvikling.

Elevorganisasjonen mener at:

A.3.3

  • Det skal ikke lages systemer som muliggjør og legger til rette for rangering av skoler.