Rådgivningssentre

Elevorganisasjonen mener at:

C.1.10

  • Det skal opprettes sentre for rådgivere der de kan få kortere skoleringer eller lengre etterutdanning.
  • På regionalt plan bør skoleringene være over kortere perioder der rådgiverne i første omgang møtes for å dele erfaringer. På nasjonalt plan skal det opprettes sentre hvor det kontinuerlig skal tilbys skoleringer og etterutdanning for rådgivere. Det skal også være erfarne rådgivere som via telefon kan hjelpe rådgivere ved PC.