Psykisk helse i grunnskolen

Elevorganisasjonen mener at:

  • Det skal undervises i psykisk helse fra 1.-10. klasse som en del av naturfagundervisningen.
  • Psykisk helse skal være et eget delkapittel som skal sikre kunnskap om psykiske lidelser og forhindre at temaet blir tabubelagt.
  • Det skal bli utviklet et passende pensum for de forskjellige aldersgruppene i samarbeid med profesjonelle barne- og ungdomspsykologer/-psykiatere.