Produksjonsskoler

Elevorganisasjonen mener at:

B.2.9

  • Det skal opprettes produksjonsskoler for å forhindre at elever som dropper ut faller helt ut av skolesystemet.
  • Allerede opprettede produksjonsskoler skal aktivt profileres for personer som står i fare for å falle ut av skolen