Privatistordning

En fleksibel opplæring sikrer best mulig opplæring for flest mulig. Det er derfor viktig at privatistordningen er gratis, slik at flere kan benytte seg av den.

Ikke alle elever vet hva de vil gjøre etter videregående, og mange ender opp med å velge fag som det i etterkant ikke viste seg å være hensiktsmessig for videre studier. Dette er fordi noen fag, eksempelvis fysikk, er nødvendig for enkelte studieretninger og valget man tok på VG1 skal ikke hindre elevene i å søke med førstegangsvitnemålet.

Elevorganisasjonen mener at:

A.3.5

  • Privatistordningen skal være gratis.
  • Muligheten skal åpnes for at privatister kan møte opp på skolen i perioden før eksamen der en lærer kan hjelpe dem med deler av leselisten og læreplanmål de ikke forstår.
  • Privatistordningen bør derfor legge opp til at man skal kunne ta opp fag inntil to år etter videregående, og likevel kunne få karakteren på førstegangsvitnemålet, forbeholdt man ikke har tatt faget før.
  • Det skal være gratis eksamen ved første forsøk for privatister.
  • Det skal være mulig å få en dag gyldig fravær som forberedelse til privatisteksamen.