Privat ekstraundervisning

Privat ekstraundervisning er et tilbud flere og flere elever betaler for. Dette fører til økte forskjeller, og hemmer opplæringen til de som ikke kan benytte seg av tilbudet.

Elevorganisasjonen mener at:

A.2.5

  • Det er positivt at elever ønsker å tilegne seg mer kunnskap, men det er galt om elever blir avhengige av en egenfinansiert undervisning.
  • Skolen må tilby all nødvendig undervisning, samt sørge for at alle elever skal få muligheten til ekstra hjelp ved behov.