Praktiske og estetiske fag

Praktiske og estetiske fag skal styrkes for å stimulere til økt læring i alle fag, økt motivasjon hos den enkelte elev, samt oppfordre til å utnytte praktiske evner og kreativitet. Elevene må gjøres klar over sine praktiske og estetiske ferdigheter, slik at de kan ta reflekterte valg av videre utdanning på et bredt grunnlag.

Elevorganisasjonen mener at:

D.1.4

  • Praktiske og estetiske fag skal styrkes.
  • De estetiske fagene må gjøres mer virkelighetsnær arbeidslivet, spesielt det internasjonale markedet, og sette fokus på at elevene alene velger og gjennomfører prosjekter.
  • Opplæringen innen estetiske linjer bør legge til rette for at elevene skal lykkes.
  • Det bør legges mer fokus på elevstyrte prosjekter innen de estetiske linjene i den videregående opplæringen.
  • Alle skoler skal ha mer vegetar og vegansk mat i mat og helse opplæringen.