Praksisbrev

Elevorganisasjonen mener at:

F.1.8

  • Praksisbrevordningen er et så godt tiltak mot frafall at det skal være et allment søkbart opplæringstilbud.
  • Det må finnes mekanismer som sikrer at alle elever får tilgang uavhengig av konkurranse.
  • De faglige rådene skal gjennomgå hvilke fellesfag som er relevante for de respektive programfagene og komme med en anbefaling om hvilke fag som skal være et krav.
  • Praksisbrevkandidater skal slippe vurdering i YFF, men det skal fortsatt stilles krav til opplæring i faget.
  • Det skal fastsettes nasjonale rammer for praksisbrevprøven på minimum to virkedager, men at omfanget for øvrig fastsettes lokalt.