Planleggingsdag

Planleggingsdager er viktige for å sikre god gjennomføring av skoleåret. Det er derfor viktig at elevene får tilbud om å være representert på disse møtene.

Elevorganisasjonen mener at:

  • Elevene skal få tilbud om å være representert på møter på planleggingsdager.