Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i læretiden

Elevorganisasjonen mener at:

D.1.8

  • Elever som har benyttet seg av tilbud fra PPT skal få mulighet til å fortsette med det i læretiden.
  • Faglig leder og lærling skal sammen kunne opprette et samarbeid med PPT.