Opplæringsløp

Elevorganisasjonen mener at:

D.1.23

  • Kryssløp mellom relevante fag er et godt tiltak som gir elever et fleksibelt tilbud.
  • Det skal vurderes om forkurs kan sikre at elever ikke taper kunnskap ved nye kryssløp.
  • Vekslingsmodellen er et godt supplement til dagens opplæring i skole, og bør tilbys alle.