Opplæringskontor

Elevorganisasjonen mener at:

F.1.12

  • Opplæringskontor er en god måte å sikre at lærlinger får opplæringen de har krav på.
  • Opplæringskontorene skal gjennomføre en anonym halvårsvurdering der lærlingene og medlemsbedriftene får komme med tilbakemeldinger til opplæringskontoret.
  • Det må i større grad enn i dag stilles krav til opplæringskontorene, slik at forskjellene i kvaliteten mellom de enkelte opplæringskontorene blir mindre.
  • Fylkeskommunen skal ha ansvar for å kvalitetssikre opplæringskontorene.