Opplæring i rus- og dopingproblematikk

Elevorganisasjonen mener at:

D.1.12

  • Det skal undervises mer om rus- og dopingproblematikken blant elever i norsk skole, med bredt fokus på narkotika, doping og andre rusmidler.
  • Det bør jobbes systematisk med rus- og dopingproblematikk i ungdomsskolen og videregående opplæring. Undervisningen skal ha som formål å forebygge problematikken, blant annet ved å sette fokus på å informere slik at elevene evner å ta selvstendige valg, basert på fakta.
  • Det bør ansettes flere miljøterapeuter med kunnskap om rus og doping.
  • Lærere bør ha opplæring i hvordan gjenkjenne personer som er påvirket av rus, og hvordan man skal behandle tilfellet.
  • Helsesøster på skoler skal kunne hjelpe og veilede elever som allerede har kommet inn i rusmiljøer, uten at eleven skal frykte straff fra loven. Helsesøstrenes taushetsplikt skal være forbeholdt.
  • Det bør være mer fokus på at helsesøster, eller at pårørte holder foredrag som forklarer faren med rus, enn skremming av politi.