Offentlig transport

Elevorganisasjonen mener at:

A.2.2

  • Både elever og lærlinger skal få 75 % rabatt på alle reiser med offentlige transportmidler. Dette skal også gjelde private aktører som kjører i det offentliges stedfortred. Distanse skal ikke ha noen betydning for rabatten. Rabatten skal gjelde hele kalenderåret. Gyldig studiebevis er grunnlag nok for å få rabatten.
  • Månedskort for elever og studenter skal maksimalt koste 200 kroner og gjelde for hele landet.
  • Fylkeskommunen skal dekke reise for elever dersom de bor mer enn tre kilometer unna skolen. Fylkeskommunene skal ikke kunne få dispensasjon fra denne regelen. I dag får elever som bor utenfor en sone på seks kilometer dekket transportkostnader til og fra skolen. Fylker kan i dag få dispensasjon fra denne regelen. Dispensasjonen skal fjernes og sonen bør minskes til tre kilometer.
  • Elever som veksler mellom separerte foresattes husstander skal ha det samme tilbudet fra begge husstander.
  • Elever har krav på tilstrekkelig med kollektive transportmidler, slik at de kan transporteres til og fra skolen på en naturlig og trygg måte uten unødige bytter og urimelige ventetider. Det skal også være tilstrekkelig med avganger.