Offentlig oppgave

Fylkeskommunen og kommunen er best egnet til å ivareta grunnopplæringen. Dette sikrer lokal forankring og nærhet mellom elever og skoleeiere. Fylkeskommunen må også stimulere offentlige og private virksomheter til å ta inn lærlinger. Hvor man bor skal ikke avgjøre hvilket skoletilbud man kan utnytte seg av.

Elevorganisasjonen mener at:

A.1.1

  • Skolen er en offentlig oppgave. Det offentlige er best egnet til å ivareta lik rett til utdanning og muligheten for at alle elever får den utdanning de ønsker.
  • Private skoler med et pedagogisk alternativ kan være et supplement til den offentlige skoler, inntil det offentlige kan tilby et tilfredsstillende tilbud.
  • Fylkeskommunen og kommunen er best egnet til å ivareta grunnopplæringen.
  • Fylkeskommunene og kommunene må sikres tilstrekkelig med statlig tilskudd til å drive en god skole.