Nordisk og internasjonalt samarbeid

Elevorganisasjonen mener at:

A.5.7

  • Det er positivt at Norge deltar i internasjonale programmer, avtaler og prosjekter knyttet til utdanning.
  • Norge skal være en initiativtaker til samarbeid som fremmer elevmobilitet og medvirkning på tvers av landegrensene.
  • Avgjørelser som angår elever og ungdommer skal tas i åpne demokratiske fora og i tråd med ordinære demokratiske prinsipper.