Nasjonale prøver

Elevorganisasjonen mener at:

E.2.6

  • Nasjonale prøver og andre kartleggingstiltak kan være et positivt hjelpemiddel for å fremme tilpasset opplæring og utvikling av skolesystemet.
  • Resultatene skal ikke offentliggjøres, for å forhindre konkurranser mellom skoler. Det er viktig at slike prøver ikke fremmer konkurranse mellom skoler, og at resultatene ikke offentliggjøres.
  • Prøvene må kvalitetssikres og evalueres jevnlig.
  • Hvis resultatene fra nasjonale prøver skal kunne brukes til å løfte skolene, må de diskuteres med elevene og elevrådet på den enkelte skole for å forankre arbeidet med prøvene.