Motivasjon

Motivasjon for læring er en forutsetning for en god skole. Opplæringen skal ha som gjennomgående målsetning å motivere elevene til tillæring. Den enkelte lærer må være bevisst på at det er mange forskjellige måter å motivere elever på.

Elevorganisasjonen mener at:

A.4.2

  • Karakterer, gode tilbakemeldinger og samtaler, tilpasset opplæring, variert undervisning, valgfrihet og elevdeltakelse, fokus på verdien av læring i seg selv, praksisretting og sosial vektlegging er gode måter å motivere på.
  • Samtidig er det viktig at elevene får se at skolehverdagen er relevant for deres samtid.
  • Lærere skal etterstrebe god kontakt med elever som er demotiverte. Ved bekymringsmelding fra medelever eller andre som har kontakt med eleven, skal dette følges opp av lærer.