Medier og kommunikasjon

Elevorganisasjonen mener at:

D.1.20

  • Medier og kommunikasjon bør videreføres som et yrkesfaglig studieprogram med mulighet for generell studiekompetanse og læreplass.
  • Fotograf- og mediegrafikerfaget må ivaretas i dette studieprogrammet, sammen med en rekke nye og fremtidsrettede lærefag.
  • Det skal være et yrkesfaglig supplement til det studieforberedende faget medier og kommunikasjon.
  • Yrkesfaget skal ivareta behovet for dyktige elever og lærlinger innen bransjen for kreativ og digital kommunikasjon og markedsføring.
  • Det må opprettes gode kryssløp mellom det nye yrkesfaglige studieprogrammet og studieprogrammet for Medier og kommunikasjon.
  • Elever ved studieforberedende medier og kommunikasjon skal selv kunne velge minst et valgfag på lik linje som vanlig studieforberedende.