Likeverd

Elevorganisasjonen mener at:

A.4.3

  • Elever skal ikke diskrimineres på noe grunnlag.
  • Inndeling av elever på bakgrunn av nasjonalitet, kjønn eller legning skal ikke forekomme i skolen.
  • Skolen skal utøve en kjønnsnøytral holdning mot elevene.
  • Tiltak som kjønnsnøytrale toaletter, tilrettelegge grupperinger på tvers av kjønn og ikke bli satt i bås på grunnlag av kjønn bør bli iverksatt.
  • Elevens kjønn skal ikke være en faktor for elevenes utdanning.
  • Reaksjoner og sanksjoner på delvis eller totalt grunnlag av elevens kjønn skal ikke brukes.
  • Man bør i stedet fokusere på individ, heller enn kjønn.
  • Elever som opplever krenkelser i skolen skal få hjelp av skolen til å opprette en Kap. 9A sak med en gang det er aktuelt.