Lekser

Elevorganisasjonen mener at:

B.3.2

  • Lekser ikke fungerer godt som et pedagogisk virkemiddel for alle, og bidrar til å skape sosiale forskjeller.
  • Ansvaret for læring skal ikke flyttes fra skolen og over på foresatte slik lekseordningen i dag fungerer.
  • Lekser virker uheldig fordi det tar av tiden barn og unge burde bruke til å lære og få mestringsfølelse på andre plattformer enn skolen. Så lenge leksegivning er en realitet i den norske skolen, skal alle elever ha tilgang på gratis leksehjelp av kompetente lærere.
  • Bruken av lekser i skolen må fases ut.
  • Lekser skal ikke brukes som en erstatning for undervisning, men som et supplement.