Lærlingklausuler

Elevorganisasjonen mener at:

F.1.10

  • Bruk av lærlingklausuler er positivt. Både hovedleverandører og underleverandører skal omfattes i denne ordningen.
  • Formålet er å øke antall læreplasser og å styrke fag- og yrkesopplæringen.
  • Kravet til underleverandører skal vurderes etter skjønn for å forhindre urimelige
  • Den skjønnsmessige vurderingen skal både ta hensyn til størrelsen på bedriften, næringen, og lengden på arbeidet.
  • Ved alle offentlige anbud skal minst 10% av det totale timeverket utføres av lærlinger.
  • Fylkeskommunen og hovedleverandøren har ansvar for å følge opp at
  • underleverandøren har en kvalitetssikret opplæring som lærlingene har krav på.