Lærlinger uten ungdomsrett

Elevorganisasjonen mener at:

F.1.4

  • Yrkesfaglige elever uten ungdomsrett må få muligheten til utvidet ungdomsrett slik at en får en fullstendig utdannelse, selv om de har brukt opp x-antall år.