Læreroppsigelser

Elevorganisasjonen mener at:

E.1.10

  • Lærere som over lang tid hindrer elevenes læring og viser lite potensial eller vilje til å endre undervisningen, skal kunne tas ut av skolen.
  • Stillingsvernet i skolen er for sterkt, og det må stilles krav om at alle lærere i norsk skole skal sertifiseres.
  • Dersom det kommer på plass en sertifiseringsordning vil det bli lettere å stille krav om etter- og videreutdanning. Undervisningsevaluering må være en nødvendig del av en slik ordning.
  • I klasser som saklig begrunner hvorfor læreren ikke innehar rett kompetanse for best mulig læringsmiljø, må klassen få tildelt en ny lærer for bedre læringsmiljø og læringsutbytte.