Lærernes arbeidstid

Lærere skal først og fremst bruke arbeidstiden de har sammen med elevene. Dette gir større muligheter for variert undervisning, tilpasset opplæring og individuell oppfølging. Det er mange elever som opplever at læreren kommer og går igjen.

Elevorganisasjonen mener at:

E.1.2

  • Læreren skal alltid være tilgjengelig for elevene i undervisningen og hjelpe dem som har behov for det.
  • Det skal være et tilsyn som sørger for at elevene får undervisningen de har krav på.