Lærerlønn

Elevorganisasjonen mener at:

E.1.3

  • Lærerlønningene i norsk skole må økes for å stimulere til økt kompetanse og økt interesse for læreryrket.
  • Ved økt interesse blir konkurransen større og inntakskravene og strenge, noe som fører til økt rekruttering og kompetanseheving av lærerstudenter.
  • Lærernes lønn skal ikke reflektere den enkelte klasse sine prestasjoner.