Kroppsøving

Elevorganisasjonen mener at:

D.1.11

  • Alle studieretninger, enten de er yrkesfaglige eller studieforberedende, skal ha faget kroppsøving.
  • Faget skal inneholde mer opplæring i hvordan man bedre kan bevare sin helse.
  • Undervisningen i kroppsøving må gjøres mer relevant og sikres bedre faglig innhold. Faget skal inneholde undervisning om trening, fritidsaktiviteter, sport, fysisk aktivitet og helse.
  • Faget skal både være praktisk og teoretisk.
  • I kroppsøvings skal ikke elever vurderes kun etter egne fysiske ferdigheter. Elevene skal derimot vurderes basert på et helhetlig bilde av innsats, ferdigheter og teoretiske kunnskaper.
  • Alle elever skal være svømmedyktige når de går ut fra grunnskolen.