Kritisk tenkning

Elevorganisasjonen mener at:

A.4.6

  • Elevene må lære å tenke selvstendig logisk og kritisk, og kunne stille spørsmål ved opplæringen og videre utdanningsløp.
  • Filosofisk og vitenskapelig læringsmetode styrker elevenes bevissthet rundt opplæringen.