Kritisk tenking i samfunnsfag

Elevorganisasjonen mener at:

D.1.17

  • I læreplanen skal det undervises i kritisk tenkning i samfunnsfaglige fag.
  • Dagens lærebøker må oppdateres med informasjon om Norges rolle i det internasjonale samfunnet.