Konkurranse som motivasjonsfaktor

Konkurranse om karakterer er en grunnleggende feil motivasjonsfaktor.

Elevorganisasjonen mener at:

A.4.1

  • Elever skal ikke settes opp mot hverandre, og det skal være valgfritt hvorvidt en elev vil delta i konkurransesituasjoner i regi av skolen.