Konfliktløsning

Elevorganisasjonen mener at:

E.1.4

  • Elever og lærere bør kurses på lik linje i hvordan man bedre kan bidra til en mer aktiv konfliktløsning i skolen.
  • Elever må få redskaper som kan hjelpe dem til å føre bedre konfliktløsende dialoger mellom seg selv og lærer, eller å hjelpe andre elever ved å drive mekling.
  • Læreren må medvirke til å skape et bedre og tryggere miljø for elevene. De må lære hvordan man driver mekling, både mellom elev og elev og lærer og elev.
  • Det skal til enhver tid etterstrebes andre konfliktløsende tiltak enn bortsendelse fra skole ved påvist mobbesak.
  • I konfliktløsning mellom lærer og elev skal elevens hensyn vektes høyest.
  • Dersom majoriteten av elevene i en klasse er sterkt misfornøyd med undervisningen til en lærer skal elevene få tilbud om en annen lærer i faget gjeldende skoleår.
  • Dersom majoriteten av elevene i en klasse uttrykker gjennom en klage til relevant personell, at en lærer har en negativ påvirkning på det psykososiale miljøet i klassen, skal elevene få tilbud om en annen lærer i faget gjeldende skoleår.
  • I en klagesituasjon der flere elever er involvert, skal elevenes anonymitet opprettholdes overfor læreren klagen er rettet mot.