Klasseråd

Klasserådet skal være et reelt maktorgan, og skal kunne fatte vedtak.

Elevorganisasjonen mener at:

B.1.2

  • Klasseråd skal gjennomføres når tillitsvalgte anser det som nødvendig og praktisk og/eller etter klassens eget ønske.
  • Det skal være satt av tid til klasseråd en time hver uke, det er opp til tillitsvalgt/elevene hvordan denne tiden skal brukes.
  • Elevene skal selv ta stilling til om lærer skal være til stede i klasserådet. Det skal føres fravær på vanlig måte for denne timen.
  • Valgfag i ungdomsskolen skal ikke gå på bekostning av klasseråd.
  • Klasserådet skal gis myndighet til å vedta terminplaner, tiltak for bedre undervisning, vurderingssituasjoner og tilsvarende saker hvor det er relevant.