Klagerett

Dagens klageordning er ikke tilfredsstillende. Alle karakterklager skal behandles av personer som ikke er tilknyttet den aktuelle faglærer.

Elevorganisasjonen mener at:

B.4.9

  • Klageretten må utvides til å gjelde midtterminskarakteren på VG2 yrkesfag og VG3 studiespesialiserende. Dette er for å sikre at elever som er avhengig av midtterminskarakterene for videre utdanning, eksempelvis i intervjuprosessen for lærebedrifter, også får retten til å klage på karakterene sine.
  • Skriftlig og muntlig eksamen bør likestilles når det kommer til muligheten for å klage på vurderingen.
  • Muntlig eksamen skal filmes og utleveres til eksamenskandidaten etter endt vurderingssituasjon. Filmen skal videre kunne brukes som bevismateriell i en eventuell klagesituasjon.
  • Eleven skal kunne reservere seg mot slik filming.