Kjønnsdiskriminering og kjønnsroller

Elevorganisasjonen mener at:

D.1.26

  • Skolen skal ta for seg og undervise for å forebygge kjønnsdiskriminering og kjønnsroller.