Kartlegging av språkferdigheter

I dag er det ikke gitt nasjonale retningslinjer for hvilke verktøy som skal brukes til å kartlegge språkferdighetene til elever med minoritetsbakgrunn. Dette har ført til at elevene vurderes ulikt.

Elevorganisasjonen mener at:

A.3.4

  • Det skal lages nasjonale retningslinjer for å sikre elever med minoritetsbakgrunn en virkelighetsnær tilpasset opplæring og utvikling av norskferdigheter.